Logo

Art-Tec
Professioneel in privacybeleid

Art-Tec staat garand dat uw persoonsgegevens enkel gebruikt worden om u opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Voor zowel priv├ę als zakelijke info die wij van u ontvangen.

Art-Tec streeft naar een goede klantenservice.

Contactgegevens:

ART-TEC bvba
Kapittelstraat 18 , 3740 Bilzen
089 56 19 83
089 56 19 82
info@art-tec.be
www.art-tec.be
Ond.num. : BE0470.143.063

Persoonsgegevens die wij verwerken

Art-Tec verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@art-tec.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Art-Tec verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Art-Tec neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit (bijvoorbeeld een medewerker van Art-Tec).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Art-Tec bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard of dan wettelijk noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Art-Tec verstrekt uitsluitend aan derden informatie enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Onze website bevat een link naar onze Facebook-account. Indien u deze link gebruikt, lees dan ook de privacyverklaring van Facebook om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Art-Tec gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op zijn website.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Art-Tec neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@art-tec.be

privacybeleid